Dzieci


Do przedszkola może uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 do 141 dzieci w wieku od 3 do 8 lat.  Dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w 7 oddziałach: 5 oddziałach integracyjnych dopołudniowych, 1 oddziale ogólnodostępnym dopołudniowym oraz w 1 oddziale popołudniowym, czynnym od godz.13.30 do godz.19.00. W każdej grupie dzieci są zbliżone wiekowo. Liczba dzieci w poszczególnych grupach integracyjnych nie przekracza 20, a w grupach ogólnodostępnych nie przekracza 25.

Prawa i obowiązki naszych wychowanków oraz ich rodziców/prawnych opiekunów zawarte są w Statucie Przedszkola. Opis poszczególnych grup wiekowych, warunków lokalowych i działań dzieci znajduje się na stronie http://promyczek1.pl.

 

14 październik 2020 Publikacja podstrony "Dzieci".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 12:09
Ostatnia modyfkacja: 14.10.2020 - 21:44
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP