BudżetPlan finansowy dochodów i wydatków przedszkola sporządzany jest co roku na dany rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe przedszkola znajduje się na stronie BIP ZEAS Czerwionka-Leszczyny: https://zeas-czerwionka-leszczyny.bip.gov.pl/

Budżet przedszkola przeznaczony jest na:

1. wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych wraz z pochodnymi

2. doskonalenie nauczycieli

3. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, biurowych, kancelaryjnych

4. zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych i pomocy dydaktycznych

5. zakup usług (media, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe)

6. bieżące naprawy i remonty

7. fundusz świadczeń socjalnych

8. zakup środków żywności

 

14 październik 2020 Publikacja podstrony "Budżet".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 11:41
Ostatnia modyfkacja: 14.10.2020 - 11:41
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP