Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i kompetencje


Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i kompetencje

1.    Dyrektor
2.    Rada Pedagogiczna
3.    Rada Rodziców

 

Przedszkole zatrudnia nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym:

1. Nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
2. Nauczycieli języka angielskiego
3. Nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne (oligofrenopedagogów i surdopedagoga)
4. Logopedę
5. Fizjoterapeutów
6. Psychologa
7. Katechetę
8.Terapeutę Integracji Sensorycznej

oraz pracowników administracyjno-obsługowych:

1. Sekretarkę
2. Intendentkę
3. Pomoc nauczyciela
4. Kucharkę
5. Pomoc kuchenną
6. Robotników do pracy lekkiej
7. Robotnika gospodarczego
8. Konserwatora
9. Praczkę14 październik 2020 Publikacja podstrony "Organy i osoby".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 11:41
Ostatnia modyfkacja: 4.02.2021 - 21:29
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP