Opłaty


Opłaty za korzystanie z przedszkola reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23.03.2018 r. Nr XLVIII/527/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedzkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5,5 godziny dziennie.

W czasie wykraczającym poza wymiar 5,5 godz. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wynosi 1,00 zł za każą rozpoczętą godzinę zajęć (dzieci do 5 roku życia).

Odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z deklaracją rodziców oraz według  stawek ustalanych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny a Dyrektorem Przedszkola na dany rok szkolny.

 

14 październik 2020 Publikacja podstrony "Opłaty".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 11:41
Ostatnia modyfkacja: 14.10.2020 - 11:41
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP